Beginki i Waldensi na Śląsku i Morawach do końca XIV wieku

Historia

Informacje

- Oparcie rozważań na obfitym i podstawowym dla tej problematyki zestawie źródeł rękopiśmiennych w postaci protokołów procesowych czyni bhp wrocław pracę bardzo materiałową. Szczegółowe wnioski oparte na tak ważnej podstawie dokumentacyjnej wydają się być przygotowane z dużym znawstwem...

Spis elementów