Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu wg. J. Wujka

Religia i religioznawstwo

Informacje

Jest to tłumaczenie łacińskiego tekstu tzw. Wulgaty z 1596 roku, którego dokonał ks. Jakub Wujek SJ. Jego dzieło na przestrzeni upływających stuleci nic nie straciło na znaczeniu i dziś jest oceniane jako arcydzieło polszczyzny XVI w. Cała Biblia została nazwana "Biblią narodową...

Spis elementów