Bitwa konna pod Jarosławicami

Wojny, bitwy, powstania

Informacje

Reprint książki z 1930 roku wydanej przez Wojskowe Biuro Historyczne, opisującej bitwę pod Jarosławicami. Zmierzyły się w niej armia austro-węgierska i rosyjska.Bitwa ta przez niektórych autorów austriackich i niemieckich uznawana jest za ostatnią bitwę kawaleryjską w dziejach. Nie...

Spis elementów