Czołgi Mussoliniego. Tank Power vol. XXIX 253

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Niniejsza publikacja opisuje wzory malowań i system oznaczeń pojazdów pancernych włoskich jednostek pancernych, zmotoryzowanych, kawalerii i piechoty w okresie od 1930 do 1944 roku. Armia włoska nie wypracowała kompletnego systemu malowań ochronnych pojazdów pancernych, takich jak np....

Spis elementów