Czynności w postepowaniu nieprocesowym

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka stanowi kompleksowe omówienie problematyki postępowania nieprocesowego, w którym rozpatrywane są sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego, osobowego i innych, wymienione bezpośrednio w przepisach kodeksu postępowania cywilnego oraz wskazane w ustawach...

Spis elementów