Dydaktyka specjalna Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Joanna Głodkowska - profesor zwyczajny nauk społecznych, dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, redaktor naczelna czasopisma naukowego Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, inicjatorka pierwszego w Polsce kierunku...

Spis elementów