Dystrybucja usług medycznych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Przedstawiamy całkiem nowy, niestandardowy podręcznik do ekonomiki ochrony zdrowia.Jest ON mocno osadzony w dziedzinie ekonomii,a jednocześnie zawiera precyzyjne omówienie dystrybu- cyjnych konsekwencji wyboru różnych modeli ekonomicznych oraz uzasadnienie konieczności udziału systemu...

Spis elementów