Farmakologia Danysza Kompendium farmakologii i farmakoterapii

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W wydaniu VI podręcznika, całkowicie uaktuanionym, znajdują się podstawowe wiadomości o lekach, stosowane obecnie standardy terapeutyczne oraz nazwy międzynarodowe lub rodzajowe leków i ich dawkowanie, pominięto natomiast nazwy handlowe. Dokonano także krytycznej oceny niektórych leków...

Spis elementów