Fascynacja pięknem. Między Biblią a teologią

Religia i religioznawstwo

Informacje

Refleksja na temat sztuki i estetyki w świecie chrześcijańskim Piękno lepiej od innych słów wyraża całość i integralność wizji Boga, stworzenia i odkupienia. "Piękno zbawia świat" wołał książę Myszkin w Idiocie Dostojewskiego. To zwięzłe i dość zagadkowe zdanie nasuwa od...

Spis elementów