Geografia GIM KL 3 Podrecznik ABC geografii

Podręczniki

Informacje

Obejmuje zagadnienia środowiska geograficznego i gospodarki Europy oraz Polski. Stanowi bogate źródło informacji o naszym kraju. Umożliwia uczniom zrozumienie procesów integracji europejskiej.

Spis elementów