Historia i funkcjonowanie Imperium Rosyjskiego do XX w. Społeczno-kulturalne zagadnienia narodowości czeczeńskiej w XXI w.

E-książki

Informacje

Praca "Studium przypadku. Historia i funkcjonowanie Imperium Rosyjskiego do XX w. i społeczno-kulturalne zagadnienia narodowości czeczeńskiej w XXI w." http://www.dotyknatury.e-sas.pl/ zasadniczo opisuje dwa zagadnienia. Pierwsze poświęcone jest rosyjskiej drodze do potęgi rozpoczętej w XVII w., a zakończonej porażką w...

Spis elementów