Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945

Historia

Informacje

szkolenie z mezoterapii igłowej

- epoka Kongresu Wiedeńskiego i Świętego Przymierza - geneza, funkcjonowanie i upadek systemu wiedeńskiego - proces kształtowania się zachodniej hemisfery szkolenie z mezoterapii igłowej (Ameryka Anglosaska i Łacińska) - początki rywalizacji mocarstw na Dalekim i Środkowym Wschodzie - w epoce kolonialno - imperialnej...

Cena: 76,55
Dostępność: dostępny od ręki