Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Monografia poświęcona jest immunitetowi państwa jako instytucji międzynarodowego prawa procesowego cywilnego, rozumianemu jako przeszkoda do rozpoznania sprawy przeciwko państwu przed sądem zagranicznym oraz do wszczęcia egzekucji z jego majątku za granicą. Po omówieniu...

Cena: 86,10
Dostępność: dostępny do tygodnia