Jawność i jej ograniczenia. Model regulacji. Tom 12

E-książki

Informacje

Niniejsza publikacja, stanowiąca Tom XII monografii "Jawność i jej ograniczenia", zawiera syntetyczne podsumowanie wyników badań, zorientowane głównie na ich wykorzystanie w procesach legislacyjnych, dając "mapę drogową" zmian. Interdyscyplinarne wsparcie teoretyczne władz publicznych w...

Spis elementów