Kodeks postępowania cywilnego

Prawo

Informacje

Ogół przepisów proceduralnych, odnoszących się do postępowania cywilnego, zawartych w jednym tomie. Zbiór zawiera jeden z najobszerniejszych w polskim ustawodawstwie aktów prawnych #8211; kodeks postępowania cywilnego, uzupełniony o komplet rozporządzeń wykonawczych. Dodatkowo...

Spis elementów