Kościół i dar pokoju

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Pokój jest darem często niedocenianym, dopóki nie jest zagrożony. Kościół i dar pokoju koncentruje uwagę na darze, który pochodzi od Boga i jest przekazywany przez wspólnotę wierzących w Chrystusa.Bóg przychodzący na ziemię daje nam pokój, który często jest przez nas...

Spis elementów