Krótkie wykłady z filozofii Wstęp do filozofii

Podręczniki akademickie

Informacje

Podstawowy podręcznik dla rozpoczynających studia filozoficzne!Praca:#166; wprowadza w główne kierunki, tradycje i dyscypliny filozoficzne;#166; omawia adwokat katowice najistotniejsze obszary przedmiotowe, takie jak: świat, człowiek, poznanie;#166; prezentuje w porządku historycznym najważniejsze kwestie...

Spis elementów