Po Zagładzie

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

wyposażenie sklepu

Dzieci z˙ydowskie po wojnie wymagały rehabilitacji fizycznej i psychologicznej - młodszym wojna zabrała elementarne poczucie bezpieczen`stwa i ludzka? wyposażenie sklepu godnos`c`, starszym - poczucie sensu z˙ycia. Domy dziecka Centralnego Komitetu Z˙ydów w Polsce starały sie? przywrócic` bezpieczen`stwo,...

Cena: 40,18
Dostępność: dostępny od ręki