Polityka w perspektywie etycznej i religijnej

E-książki

Informacje

Deklarowana w tytule perspektywa etyczna w spojrzeniu na politykę oznacza poszukiwanie koniunkcji między pragmatyczną racjonalnością polityczną kurs kulinarny kraków a racjonalnością etyczną, tj. między skutecznością i moralnością, instytucjami i cnotami, interesami i wartościami. Perspektywa religijna...

Spis elementów