Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC

E-książki

Informacje

Publikacja napisana na podstawie rozprawy doktorskiej, której głównym celem było przedstawienie polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi w patagonia odzież świetle standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego. Autorka stara się...

Spis elementów