Powstanie Warszawskie

Historia

Informacje

wagi kolejkowe

Zebrane w jednym tomie teksty Władysława Bartoszewskiego ? świadka i uczestnika Powstania, a następnie przez kilkadziesiąt lat jego historyka wagi kolejkowe ? dowodzą trafności i niezmienności poglądów Autora. Kronika wydarzeń, artykuły i wspomnienia tworzą kanon naszej wiedzy o Powstaniu...

Cena: 38,17
Dostępność: dostępny do tygodnia