Uwłaszczenie użytkowników wieczystych w drodze decyzji administracyjnej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka zawiera kompleksową i przekrojową analizę problematyki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie postępowania administracyjnego. Autorka odwołuje się do dorobku doktryny oraz najnowszego orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego - z...

Cena: 87,12
Dostępność: dostępny od ręki