Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębio

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W pierwszym tomie zatytułowanym ''Controlling i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw'' uwaga została szczególnie skoncentrowana na zarządzaniu płynnością i rentownością funkcjonowania przedsiębiorstw, które są fundamentalnymi obszarami analizy finansowej i controllingu. To...

Spis elementów