Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjneg

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W książce przedstawiono możliwości wykorzystania metodyk zarządzania projektami, a także - w ramach tego podejścia - doświadczeń http://www.sanremo.com.pl/ wynikających z zastosowania rożnych modeli biznesu pochodzących spoza sektora energetycznego na rzecz modeli biznesu operatorów systemy dystrybucyjnego...

Spis elementów