Zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych

E-książki

Informacje

chlewnia ruszta

Wiele nieprawidłowości stwierdzanych w jednostkach są konsekwencją niewłaściwie sporządzonych dokumentów księgowych lub brak ich sprawdzenia pod względem chlewnia ruszta merytorycznym i formalno-rachunkowym.W publikacji wskazano, jak krok po kroku sporządzać dokumenty księgowe oraz jak je sprawdzać...

Cena: 76,16 80,92 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie