Żniwiarz kompania dywersyjna. Relacje żołnierzy 9 kompanii, Kedyw 17

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka zawiera unikalne i w znacznej części nigdzie nie publikowane relacje żołnierzy warszawskiego Kedywu AK m.in.: pomoc dla warszawskiego getta (od I.1940 r.), likwidacja niemieckiego kuriera H. Strangmeyera, udział żołnierzy dywersji AK "Kedyw 22" w Powstaniu w getcie, akcja...

Spis elementów